ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA GDPR

(1.) Správcem vašich osobních údajů je společnost IDEA OPTICA  sp. z o.o. sp.k. , se sídlem ul. Turawska 14A, 46-022 Zawada (číslo zápisu v OR: 0000549312, DIČ: 8943060793, IČO: 361082449) (dále jen “správce”).

(2.) Správce můžete kontaktovat e-mailem na adrese: bok@ideaoptica.pl

(3.) Správce může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k tomu, abyste mohli používat webové stránky www.mocoa.pl

(4.) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a jsou nezbytné k tomu, abyste mohli využívat všechny funkce webových stránek, zejména: prohlížení katalogu produktů na webových stránkách, odeslání kontaktního formuláře, registračního formuláře a formuláře pro stížnosti a poskytnutí naší odpovědi.

(5.) Účely zpracování údajů, které uvedete v kontaktním formuláři, registraci a reklamaci, se týkají:

  1. komunikace s Vámi v souvislosti se zprávou zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře, registrace a reklamace – na základě oprávněného zájmu Správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”); oprávněným zájmem Správce je Vás kontaktovat;
  1. udělení online přístupu a prohlížení katalogu produktů;
  2. archivace dokumentů, vedení statistik a případného uplatňování nároků nebo obrany proti nárokům – základem pro takové zpracování je nezbytnost zpracování údajů pro realizování oprávněných zájmů Správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; oprávněnými zájmy Správce jsou archivace dokumentů, vedení statistik, uplatňování nároků nebo obrana proti nárokům.

(6.) Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, nebo do doby vznesení námitky, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce, nebo odvolání souhlasu, pokud je základem zpracování vyjádřený souhlas. Poté je správce bude moci uchovávat až do promlčení případných nároků nebo do zániku povinnosti uchovávat údaje vyplývající z právních předpisů.

(7.) Vaše údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím subdodavatelů Správce – jedná se o subjekty, jejichž služeb Správce využívá při plnění svých povinností.

(8.)Vaše osobní údaje budou vždy zpracovávány za použití vhodných opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů.

(9.) Máte právo na:

  1. přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;
  2. přenesení Vašich osobních údajů;
  3. odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů – v rozsahu, v jakém je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním);
  4. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – v rozsahu, v jakém je zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu Správce;
  5. podat stížnost u dozorujícího orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje nařízení GDPR.

(10.) Chcete-li uplatnit výše uvedená práva uvedená v odstavci 9 písm. a-d, obraťte se na Správce.

(11.) Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

(12.) Správce používá Cookies, což jsou počítačová data, zejména textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení uživatele webových stránek www.mocoa.pl. Soubory Cookies používané Správcem jsou pro zařízení uživatele bezpečné.

(13.) Souhlas se zpracováním souborů Cookies udělíte použitím tlačítka obsahujícího prohlášení o souhlasu se zpracováním souborů Cookies nebo potvrzením, že jste si přečetli jeho podmínky. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat a je popsán v části o správě souborů Cookies.

(14.) Používání souborů Cookies je definováno právními předpisy. Zpracování probíhá na základě článků 173 a 174 zákona ze dne 16. července 2004. Zákon o telekomunikacích.

(15.) Uživatel může samostatně a kdykoli změnit nastavení souborů Cookies a určit podmínky jejich ukládání a přístupu k nim prostřednictvím souborů Cookies na zařízení uživatele.

Nastavení uvedená v předchozí větě může uživatel změnit pomocí nastavení webového prohlížeče nebo konfigurace služby.

Tato nastavení můžete změnit zejména tak, že v nastavení svého webového prohlížeče zablokujete automatické zpracování souborů Cookies nebo budete upozorněni, kdykoli budou soubory Cookies do vašeho zařízení uloženy.

Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů Cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

(16.) Omezení používání souborů Cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách https://www.mocoa.pl.

(17.) Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů a informační doložky budou zveřejněny na internetových stránkách www.mocoa.pl.”